Информация за родители

Уважаеми родители,

Интернет представлява един огромен източник, съдържащ много интересна, увлекателна и образователна информация. Важно е да знаете опасностите, които децата Ви могат да срещнат в Интернет. С цел да Ви информираме за тях, Ви съветваме да прочетете следните съвети:

- Не реагирайте твърде остро и не налагатйте прекалено много ограничения при използването на Интернет.

- Обяснете на децата си, че не трябва да дават лична информация за себе си - домашен адрес, телефон, име и адрес на училището в което учат, както и информация за вашето семейство; да изпращат свои снимки.

- Разберете кои сайтове и какви онлайн-услуги ползват децата Ви.

- Предупредете децата си да не дават потребителско име и парола на никого освен на вас. Обяснете им, защо е необходимо да пазят тази информация и да я споделят с вас.

- Обяснете на децата, че не трябва да приемат предложения за среща с някого, когото познават само чрез Интернет. Ако разрешите подобна среща, тя трябва да е на обществено място и само във ваше присъствие.

- Обяснете, че в Интернет някои хора се представят за други - например, възрастни за деца. Да не вярват на информацията, която някой дава за себе си в Интернет. Научете ги, че прекалено добрите предложения в Интернет обикновено са подвеждащи.

- Обяснете никога да не свалят от Интернет и инсталират програми без ваше знание и разрешение. Така може да се пробие сигурността на компютъра и дистанционно от него да се източва информация. Да не отварят и да не отговарят на съобщения, чийто подател е непознат.

- Споразумейте се с децата за това, как и кога могат да използват Интернет. Определете с тях часове, в които да посещават Интернет.

- Поставете компютъра в помещение, което се използва от цялото семейство. Добре е, децата в предучилищна възраст да имат възрастен до себе си, когато използват Интернет.

- Научете децата да споделят какво правят и с какво се сблъскват в Интернет и веднага да Ви съобщават за информация и съобщения, които ги смущават. Не отговаряйте никога на съобщения с нецензурно, неприлично, обидно или опасно съдържание. При получавне на такива съобщения подайте сигнал на адрес: http://web112.net/.

- Помислете за евентуално инсталиране на филтриращи програми на компютъра, които да предотвратяват показването на нецензурно, порнографско и друго вредно съдържание. Едно добро и безплатно решение е WE-WEBCORP.COM We-Blocker 2.0.1 Build 82, която може да се свали от страницата http://www.we-webcorp.com.

Допълнителна информация за това как да направите Интернет сигурен за децата може да намерите на http://safe.teacher.bg/html/etusivu.htm. На този сайт под формата на разкази са обяснени посочените опасности и начините за предпазване от тях.

 

вход