Посъветвай

 • Редовете и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.
 • Този сайт позволява HTML. Овладяването на HTML може да ви се стори страшно, но много лесно можете да научите как да използвате някои от основните HTML тагове. В тази таблица са показани примери за всеки таг, разрешен в този сайт.

  За повече информация виж W3C

  Описание на тагПишетеПолучавате
  Котви се използват, за да се създават връзки с други страници.<a href="http://smeshen.com">смешен.ком</a>смешен.ком
  По подразбиране таговете за параграф се добавят автоматично, така че използвайте този таг, за да добавите нов параграф.<p>Параграф едно.</p> <p>Параграф две.</p>

  Параграф едно.

  Параграф две.

  Заглавна част<h1>Заглавие</h1>

  Заглавие

  Заглавна част<h2>Подзаглавие</h2>

  Подзаглавие

  Заглавна част<h3>Трето подзаглавие</h3>

  Трето подзаглавие

  Заглавна част<h4>Четвърто подзаглавие</h4>

  Четвърто подзаглавие

  Заглавна част<h5>Пето подзаглавие</h5>
  Пето подзаглавие
  Заглавна част<h6>Шесто подзаглавие</h6>
  Шесто подзаглавие
  Няма помощна информация за тага img.
  Няма помощна информация за тага img.
  Няма помощна информация за тага map.
  Няма помощна информация за тага hr.
  По подразбиране таговете за нов ред се добавят автоматично, така че използвайте този таг, за да добавите нов ред. Изполването на тези тагове е различно, защото няма отваряща/затваряща двойка, както е при всички други тагове. Използвайте " /" във вътрешността на тага, за да осигурите съвместимост със стандарта XHTML 1.0 Текст с <br /> таг за нов редТекст с
  таг за нов ред
  По подразбиране таговете за нов ред се добавят автоматично, така че използвайте този таг, за да добавите нов ред. Изполването на тези тагове е различно, защото няма отваряща/затваряща двойка, както е при всички други тагове. Използвайте " /" във вътрешността на тага, за да осигурите съвместимост със стандарта XHTML 1.0 Текст с <br /> таг за нов редТекст с
  таг за нов ред
  Таблица<table> <tr><th>Заглавна част на таблица</th></tr> <tr><td>Клетка на таблица</td></tr> </table>
  Заглавна част на таблица
  Клетка на таблица
  Курсив<em>Курсив</em>Курсив
  Получерно<b>Получерно</b>Получерно
  Подчертано<u>Подчертано</u>Подчертано
  Курсивирано<i>Курсивирано</i>Курсивирано
  Получерно<strong>Получерно</strong>Получерно
  Няма помощна информация за тага font.
  Изтрито<del>Изтрито</del>Изтрито
  Вмъкнато<ins>Вмъкнато</ins>Вмъкнато
  Долен индекскод <sub>Суб</sub>код Суб
  Индекскод <sup>Индекс</sup>код Индекс
  Няма помощна информация за тага quote.
  Цитат в блок<blockquote>Цитат в блок</blockquote>
  Цитат в блок
  Преформатирано<pre>Преформатирано</pre>
  Преформатирано
  Няма помощна информация за тага address.
  Кодиран текст, използван, за да се покаже програмистки код.<code>Кодиран</code>Кодиран
  Цитиран<cite>Цитиран</cite>Цитиран
  Няма помощна информация за тага embed.
  Няма помощна информация за тага object.
  Няма помощна информация за тага strike.
  Няма помощна информация за тага caption.

  Най-рядко използваните символи може да се вмъкват директно.

  Ако имате проблеми, използвайте HTML комбинациите за представяне на такива символи. Най-общо те изглеждат така: &amp; за един амперсанд & символ. За пълния списък на тези комбинации, вижте страницата HTML знаци. Някои от тези символи са:

  Описание на символПишетеПолучавате
  Амперсанд&amp;&
  По-голямо от&gt;>
  По-малко от&lt;<
  Кавичка&quot;"

вход